Преглед на приложимото законодателство в областта на ЗБУТ в строителството на европейско и национално равнище в България, Турция, Малта, Австрия, Обединеното кралство (Северна Ирландия) и Испания
ПРОДУКТИ
Методология за обучение по ЗБУТ в строителството, съобразена с конкретните потребности на професионалното образование и обучение
2015 Angelinsky Ltd. All rights reserved.
Многоезични модули за обучение по ЗБУТ в строителството за нуждите на професионалното образование и обучение
Многоезичен интерактивен инструмент за електронно обучение по ЗБУТ в строителството за нуждите на професионалното образование и обучение
Брошура на проекта
Електронен бюлетин, бр. 1
BG
Електронен бюлетин, бр. 2
(изтегляне)
(изтегляне)
(изтегляне)
(изтегляне)
(изтегляне)
(изтегляне)
(връзка към платформата)
КОНТАКТ
ГАЛЕРИЯ
ПАРТНЬОРИ
НОВИНИ
ПРОДУКТИ
ЗА ПРОЕКТА
НАЧАЛО
BG
НОВИНИ
TR
ES
DE
EN