Иновативно електронно ръководство за здравословни и безопасни условия на труд – знаци и сигнали в строителния сектор
2013-1-BG1-LEO05-088722
Настоящият проект се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Тази публикация изразява мнението единствено на нейния автор и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.
НАЧАЛО
2015 Angelinsky Ltd. All rights reserved.
Основната цел на проект e Ръководство – знаци и сигнали в строителството е да се разработи динамичен, привлекателен и полезен инструмент за обучение, чрез който да се придобиват основни знания и умения за здравословните и безопасни условия на труд в строителния сектор.
BG
EN
НАЧАЛО
ЗА ПРОЕКТА
DE
ПРОДУКТИ
ES
TR
КОНТАКТ
ГАЛЕРИЯ
НОВИНИ
ПАРТНЬОРИ
НОВИНИ
BG